25 prac na obchody 25-lecia upadku komunizmu!

W przestrzeniach publicznych, na bilbordach w Warszawie i Toruniu zostały już wyeksponowane dwie kolejne prace z tego cyklu.

Praca pt. „Nauki” reklamuje polską innowację w dziedzinie edukacji. Nauczono nas strachu, milczenia i izolowania się - jak ogólnie wiadomo są to doskonałe metody do stwarzania zdrowego i dojrzałego społeczeństwa! Praca pt. „Tak lub nie” reklamuje naszą głęboką atencję i wielkoduszną troskę, okazywaną nienarodzonym i nieżyjącym, niestety z pominięciem żyjących. 25 prac o współczesnej Polsce na obchody 25-lecia! Pokażmy się od najlepszej, … a może od najgorszej strony, czyli 25 alternatywnych reklam na 25-lecie upadku komunizmu w Polsce i 15-lecie Galerii Rusz. W tym roku grupa artystyczna Galeria Rusz obchodzi dwie bardzo ważne, okrągłe rocznice – 25 lat nowej Polski i 15 lat istnienia Galerii Rusz. Działalność Galerii Rusz jest nierozerwalnie związana z ostatnim ćwierćwieczem, gdyż refleksyjna szuka krytyczna, którą artyści uprawiają w przestrzeniach publicznych, nie byłaby możliwa za czasów poprzedniego systemu. Równocześnie artyści Galerii Rusz są pełni troski o kondycję polskiego społeczeństwa. Wraz ze zmianą sytemu, w naszej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej zmieniło się bardzo wiele, lecz nasze zbiorowe myślenie zmieniło się w nikłym stopniu. Świat cały czas się zmienia, a my nadal czujemy się zbici, odrzuceni, pokrzywdzeni i ośmieszeni. Z wiecznymi pretensjami, kompleksami, poczuciem winy i rojeniami o przeszłej lub przyszłej bohaterskiej sławie, oraz marzeniami o wyśnionej krainie, gdzie będziemy w końcu czuć się jak u siebie…, bo tu i teraz niestety nie możemy być szczęśliwi.

Jeśli jedno z największych zwycięstw w naszych dziejach – Solidarność i upadek komunizmu postrzegamy jako jedną z naszych największych klęsk - to czy nie powinniśmy obchodów 25-lecia upadku komunizmu poświęcić użalaniu się nad sobą? Zamiast od najlepszej, pokażmy się więc od najgorszej strony! Od stycznia do grudnia tego roku Galeria Rusz pokaże 25 prac na dwóch swoich stałych bilbordach – w Warszawie i Toruniu. Projekt już wystartował i w przestrzeni miejskiej było eksponowanych 6 prac z tego cyklu. Praca „Choroby” reklamowała nasze niewymowne pragnienie chorób, wojen i rozpaczy. Praca „Łańcuch” promowała nasze specyficzne, zbiorowe umiłowanie wolności, które często kończy się tym, że zamiast wyzwolenia popadamy w kolejne zniewolenie. To, co powinno zatonąć, wbrew rozsądkowi i logice nadal pływa!  Praca pt. „Patologia” reklamowała naszą wybitną zdolność do zamieniania normalności w patologię. Z kolei dzięki naszym wybitnym umiejętnościom i wytrwałym staraniom każdą patologię jesteśmy w stanie uznać za coś normalnego. Praca pt. „Ten dzień” promowała naszą skłonność do bycia poza czasem i przestrzenią, gdzie zawsze jest z wcześnie albo za późno i nigdy nie jest ten dzień, by zrobić coś sensownego tu i teraz. Praca pt. „Sprawiedliwość” reklamuje specyficznie pojętą sprawiedliwość, która w naszym „egalitarnym” społeczeństwie często sprowadza się tylko do tego, że jesteśmy równi… jedynie w obliczu śmierci. Praca pt. „Życie” reklamuje naszą wybitną i paradoksalną umiejętność wyłączania się z naszego własnego życia. Jesteśmy do tego stopnia zajęci pracą i wszelkiego rodzaju działaniami, że nie starcza nam już czasu na …samo życie.

(źródło: materiały prasowe)

O autorze
Obrazek użytkownika Redakcja

Redakcja

Komentarze